top of page
Father and Son Playing

מלאך לקויות למידה
והפרעות קשב

 מאושר גפ"ן מס' 16163 

התכנית באה לתת מענה טיפולי. ממוקד וגם מענה טיפולי
מותאם קבוצתי /סדנתי/חוויתי בהתאם לקבוצת ופרופיל
התלמידים המאותרים ובהתאם לצורכי בית הספר , משלבת
התערבות טיפולית סדנתי וליוו והדרכה להורי אותם תלמידים
שאותרו ומאפשרת סדנאות צמחיה לצוות חינוכי לדרכי עבודה והכלה
לאותם תלמידים מאתגרים

bottom of page