top of page

מי אנחנו

מלאך לנא טיפולים הינו מרכז טיפולי רב תחומי נוסד משנת 2009 ,מתמחה בעולם

.הילד ,המתבגר והוריהם ומוביל צוותים חינוכיים 
,המרכז מספק מעטפת טיפולית תומכת ומגוונת ,אבחונים ,טיפולים פרארפואי תכניות העצמה ומנהיגות חברתי,הכוון לקרירה ואופקי תעסוקה  בונה ומפעיל תכניות טיפליות חינכיות מותאמות ומונגשות גם לתלמידים נורמטיביים ותלמדים מאתגרים ומיוחדים 
.מבוסס למידה חוויתי ,דוגל ועובד ברוח הגישה אקולוגית וגישת הרצף ההתפתחותי 
,צוות מרכז מלאך ולנא טיראבי _ מדובר בצוות טיפולי רב תחומי עם הכשרות מותאמות לאוכלסיות יעד

כולל צוות פרארפואי ,פסכלוגים , מנחה קבוצות , יועצים ,מורים להוראה מתקנת
הערך המוסף של מלאך ולנא טיראפי הינו
לאפשר נורמאליזציה לכל ילד /מתבגר אשר הוא
לשפר איכות חיים של הילד /מתבגר והוריהם בסביבה הטבעית בגישות מגוונות ומתאמות ליחדיות של כל אדם
שותפיות _ מלאק תיראבי עובד בשיתוף פעולה עם קופות חולים , מתנסים ,שירותי רווחה , ומאושר בתכניות גפ״ן ואגף שחר, נוער בסיכון
מלאך טיראבי שרת מעל 200 בתי ספר ,העביר מענים טיפוליים מותאמים לאוכלסיה ,מעל 1000 תלמידים בפיזור גאגראפי משתה

דייר חנא 2497300

  • Instagram
bottom of page