top of page
Hide and Seek

מלאך טיפולים

מאושר גפ"ן מס' 5655 

מלאך טיפולים הינה תכנית טיפולית מאושרת לטיפול באוכלוסיות במיקוד הכלה והשתלבות
ונוער בסיכון תלמידים עם לקויות למידה

מועברת על ידי אנשי טיפול מאפשרת נותנת מענה ומעטפת תומכת וטיפולית
מגוונת /סדנאותיי /קבוצתי /פרטני עבור
תלמדים מאתגרים עם קשיים רגשיים /חברתי ולימודי בחינוך הרגיל
כולל הורים ומורים יסודי/ חט"ב /תיכון

bottom of page